Tidigare Nässelfrossor

2018: Kvinnan och demokratin

Programblad

2017: Världens klimat – Vår miljö

Programblad

2016: Människan och Maskinen

Programblad     Bildgalleri

2015: I flyktens spår

Programblad     Bildgalleri

2014: Ordrikedom genom sekler

Programblad

2013: Från smalspår till bredband

Programblad      Bildgalleri

2012: Över stock och sten

Programblad     Bildgalleri

2011: Jorden vi ärvde

Programblad     Bildgalleri

2010: Eld & lågor

Programblad      Bildgalleri

2009: Vid vattnet

Programblad      Bildgalleri

2008: På gränsen

Programblad      Bildgalleri