Tidigare Nässelfrossor

2022: Friska fläktar

Programblad 2022   Bildgalleri

2021: Träd oss nära

Programblad 2021

2020: Träd oss nära – Inställt

 

2019: Bildningens vägar

Programblad    Bildgalleri

2018: Kvinnan och demokratin

Programblad    Bildgalleri

2017: Världens klimat – Vår miljö

Programblad     Bildgalleri

2016: Människan och Maskinen

Programblad     Bildgalleri

2015: I flyktens spår

Programblad     Bildgalleri

2014: Ordrikedom genom sekler

Programblad     Bildgalleri

2013: Från smalspår till bredband

Programblad      Bildgalleri

2012: Över stock och sten

Programblad     Bildgalleri

2011: Jorden vi ärvde

Programblad     Bildgalleri

2010: Eld & lågor

Programblad      Bildgalleri

2009: Vid vattnet

Programblad      Bildgalleri

2008: På gränsen

Programblad      Bildgalleri