Bli arrangör

Vill du vara med i Nässelfrossa?

Att vara arrangör i Nässelfrossa är ett bra sätt att visa upp sin verksamhet. Både föreningar, företag och privatpersoner kan vara med. Samtliga arrangörer i Nässelfrossa planerar och genomför sina evenemang på egen hand både praktiskt och ekonomiskt. Nässelfrossa ansvarar för marknadsföringen via vår hemsida, i den tryckta programfoldern och genom annonser i andra media.

För att vara arrangör behöver du vara medlem i Föreningen Nässelfrossa. Det blir du genom att anmäla dig här.

Inträdesavgift 200 kr. Utöver inträdesavgiften tas årligen ut en serviceavgift på 10kr/såld biljett till de evenemang som du anmält till Nässelfrossa. Om evenemanget har fri entré tas istället ut en annonseringsavgift på 200 kr för hela arrangemanget, oavsett antalet besökare.

Har du frågor om att vara arrangör i Nässelfrossa får du gärna ringa till vår programplanerare Måns Areskoug. 0707-23 89 50