Bränneriets Vänner i Gränum

Bränneriets Vänner är en ideell förening och arbetar för att bevara ett levande bränneri och den betydelse bränneriet haft för bygden.

Arrangörens evenemang

Guidad visning av Gränums Brännerisöndag 23 juni, 15:00 - 16:00
Guidad visning av Gränums Brännerionsdag 26 juni, 11:00 - 12:00
Mekaniseringsminnenonsdag 26 juni, 13:00 - 14:00
Hur en ny "Absolut"-sort blir tillfredag 28 juni, 15:00 - 16:00
Guidad visning av Gränums Brännerilördag 29 juni, 13:00 - 14:00
Skarups bränneri, Kallingelördag 29 juni, 15:00 - 16:00