Textilstudio

Textilstudio är en ideell förening med intresse för textila uttryck i konst, historia, miljö och vetenskap.

Arrangörens evenemang

Hitex – tuftning med robotmåndag 27 juni, 13:00 - 14:30
Unga friska fläktarlördag 2 juli, 18:00 - 19:00