Saljesällskapet

Saljesällskapet är ett av Sveriges största litterära sällskap. Sällskapet har cirka 550 medlemmar från hela landet. Saljesällskapet har som syfte att sprida kunskap och intresse för Sven Edvin Saljes författarskap. Sällskapet ger ut en årsbok med uppsatser om Salje och publicering av hans berättelser och noveller från äldre tidskrifter. Saljesällskapets årsmöte äger varje år rum i maj på Jämshögs folkhögskola. Sällskapet deltar årligen i bokmässor och vid flera litterära evenemang i södra Sverige. Sven Edvin Saljes första roman kom ut 1940. Efter 18 romaner avslutades Saljes  författarskap år 1993 med boken Brev till Livet. Minnen.

Kontaktuppgifter

hemsida
info@salje.se

Arrangörens evenemang

I Saljes trädgårdsöndag 23 juni, 17:30 - 18:30
Vandring längs Hantverkaregatansöndag 23 juni, 19:00 - 20:00