Kulturproduktion Skälmershult

Företaget Kulturproduktion Skälmershult, arbetar med olika former av kulturproduktioner, som föreläsningar, workshops, textila äventyr och hantverksprodukter. Miljö, historia, samhällsbygge och möten mellan människor är viktiga delar i produktionen.

Kontaktuppgifter

hemsida

Arrangörens evenemang

Från Varvet till Volvo – friska fläktar drar inonsdag 29 juni, 17:30 - 18:30
Vindspeltorsdag 30 juni, 17:00 - 18:30
Binas fantastiska världtorsdag 30 juni, 17:30 - 18:30
Blåst på konfektenfredag 1 juli, 09:30 - 12:00