Ringamåla Hembygdsförening

Ringamåla Hembygdsförening är en idéell förening som har funnits sedan 1957 och vars uppgift är att bevara bygdens kulturarv kring byggnader, museum, kunskap och bygdeaktiviteter. Ringamåla Hembygdsförening verkar för att bevara dåtiden i nutiden för kommande generationer.

Kontaktuppgifter

hemsida
me@elmword.com

Arrangörens evenemang

Kyrkogårdsvandring Ringamåla Kyrkalördag 2 juli, 10:00 - 11:30