Farabols skola, Farabol

Samlingslokal för Farabols Byalag. Från 1920 till 1967 bedrevs skolverksamhet i lokalerna.

Platsens hemsida.

Faciliteter

  • Toalett.
  • Platsen är handikappanpassad.
  • Gott om parkeringsplatser.

Vägbeskrivning

Från Olofström, väg 116 ca 13 km, sväng vänster Farabolsvägen, kör 7 km, skolan till vänster.

Adress

Farabolsvägen 721-5
Farabol

Karta

Länk till karta

Latitud: 56.436920
Longitud: 14.574890