Jämshögs folkhögskola

Skolan startades på 1960-talet och hade redan då en ytterst kulturell prägel genom att författaren Sved-Edvin Salje var både lärare på skolan och med i skolans styrelse. Den kulturella anknytningen har fortsatt genom åren och nu över 50 år senare är de litterära sällskapen Salje- och Martinson fortfarande regelbundna gäster på skolan. När omvärlden förändras förändras även folkhögskolan, vi ska vara en spegling av omvärlden och en oas från omvärlden. Lunds stift i Svenska kyrkan är huvudman för Jämshög Folkhögskola. På skolan kan man bl.a. gå Allmän kurs, utbilda sig till fritidsledare eller socialpedagog eller utveckla sitt teaterintresse.

Kontaktuppgifter

hemsida

Arrangörens evenemang

Invigning: Utställning Konfirmationen och alla dess minnensöndag 23 juni, 12:30 - 13:00

Arrangörens utställningar

Konfirmationen och alla dess minnen