Föreningen Nässelfrossas viktigaste uppgift är att samordna genomförandet av den årliga kulturveckan Nässelfrossa, som går av stapeln i Olofströmsbygden i Blekinge veckan efter midsommar. Föreningen bildades den 4 maj 2010.

Kulturveckan startade 2008 och drevs de tre första åren som ett kommunalt projekt, som finansierades av Leader Blekinge, Olofströms kommun och Region Blekinge. Vill du ta del av slutrapporten finns den här. Den framgångsrika Nässelfrossan rullar nu vidare i föreningens regi.

Medlemmar är alla de som arrangerar något evenemang eller utställning under kulturveckan, men också andra är välkomna som stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet består av att samordna alla evenemangen till ett åtta dagar långt program, som trycks och distribueras samt all annan marknadsföring. Ett viktigt redskap är denna hemsida, där man bokar biljetter till kulturveckan, registrerar sig som medlem, kan ta del av stadgar och protokoll samt får veta vad som i övrigt är på gång i föreningen.

Utöver kulturveckan organiserar föreningen aktiviteter för medlemmarna, med syfte att inspirera inför kommande Nässelfrossor samt att stärka bygdens kulturnätverk och stimulera till ökat samarbete mellan medlemmarna.

Nässelfrossa möjliggörs genom generösa bidrag från Olofströms kommun och Sparbanken i Karlshamn samt genom medlemmarnas kreativitet, engagemang och stöd.