Medlemsanmälannf medlemmar

I sidomenyn kan du anmäla dig som medlem. Där hittar du också information om avgifter och villkor. Det finns två typer av medlemskap:

  • Medlem: Krävs för att bli arrangör av evenemang eller utställningar inom Nässelfrossa.
  • Stödjande medlem: Bidrar med sin avgift till verksamheten, men kan inte vara arrangör.
OBS: Man måste inte vara medlem för att besöka Nässelfrossa, även om vi välkomnar dig som stödjande medlem!

När du loggat in som medlem hittar du även:

Allmän medlemsinformation

Vad är på gång? Nyheter, länkar, mötesprotokoll, arkiv mm.

Din personliga medlemsportal

Här hanterar du dina medlemsuppgifter och kan även kommunicera med andra medlemmar. Om du är arrangör anmäler och administrerar du också dina evenemang, samt sköter kundrelationer och rapportering. OBS: Till din Medlemsportal behöver du dina personliga inloggningsuppgifter.