Arrangör är medlem som anordnar evenemang eller utställning under kulturveckan. Medlemskap söks via hemsidan.

När du är inloggad till din Portal kan du t ex;

  • anmäla evenemang/utställningar (under anmälningstiden, se kalendariet)
  • administrera dina evenemang, utställningar och lokaler, t ex;
    • ändra antal platser på evenemangen
    • trycka ut deltagarlistor, biljetter mm
    • anmäla antal deltagare efter genomförandet
  • ändra dina uppgifter, t ex telefon, mail, adress, lösenord mm

Medlemmar har också tillgång till föreningens interna material; klicka på Föreningen överst.